Een nieuw stadhuis
voor de Hasselaar

Een nieuw stadhuis voor de Hasselaar


Campagnebeeld betere dienstverlening

 

Onze stad bouwt aan een nieuw stadhuis. In 2018 verhuizen een groot aantal stadsdiensten én het OCMW naar de site van de Oude Rijkswachtkazerne langs de Guffenslaan. Het monument krijgt een grondige renovatie en achter de kazerne verrijst op dit ogenblik een moderne, energiezuinige nieuwbouw. Het nieuwe, goed bereikbare stadhuis is een staaltje van moderne architectuur maar een klantvriendelijke dienstverlening staat centraal. Samen gaan we voor een nóg betere en efficiëntere service dan vandaag al het geval is!

Nieuws

Plaatsen ramen benedenverdieping

jan 23, 2017

Van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 januari plaatst onze aannemer de glaspartijen van de benedenverdieping van het nieuwe stadhuis. Om deze werken mogelijk te maken sluiten we dagelijks tussen 8 en 16 uur de Sint-Jozefsstraat ter hoogte van de Mediamarkt af. Voetgangers kunnen wel voorbij de blokkade, autoverkeer niet.

Het gedeelte van de Sint-Jozefsstraat tussen de Mediamarkt en de Groene Boulevard blijft toegankelijk. Autoverkeer komende van de Capucienenstraat kan dus via de Sint-Jozefsstraat de binnenstad verlaten.

In dezelfde week, meer bepaald op dinsdag 24 en woensdag 25 januari, voert een aannemer chapewerken uit in de kleinste TT-toren. Deze aannemer kreeg een vergunning voor het plaatsen van een vrachtwagen en hoogtewerken nabij de Mediamarkt. Hierin werd opgenomen dat er steeds een vrije doorgang van drie meter behouden moet blijven. Zo kunnen bewoners van Galerij De Ware Vrienden hun ondergrondse parking bereiken en verlaten via de Maastrichterstraat.

Laatste stortfase ruwbouw op vrijdag 13 januari

jan 11, 2017

Op vrijdag 13 januari bereikt de ruwbouwfase van het nieuwe stadhuis haar eindpunt. Dan storten we het beton voor de constructie van het dak. Die dag sluiten we vanaf 8 uur de Sint-Jozefsstraat ter hoogte van de Mediamarkt af en stellen we de pomp op. Voetgangersverkeer is er wel mogelijk. Het gedeelte van de Sint-Jozefsstraat tussen de Mediamarkt en de Groene Boulevard blijft toegankelijk. Autoverkeer komende van de Capucienenstraat kan dus via de Sint-Jozefsstraat de binnenstad verlaten. Tussen 9 uur en ten laatste 14 uur leveren verschillende transporten beton aan dat vervolgens wordt overgepompt. Daarna stellen we het afgesloten gedeelte van de Sint-Jozefstraat opnieuw open voor verkeer.

Vanaf maandag 16 januari beginnen we met de constructie van de schuine wand aan de voorzijde van het nieuwe stadhuis. Ook gaan we van start met de afwerking van de ruwbouw, zoals het plaatsen van de raamprofielen.